Škola Cestou jógy

Škola "Cestou jógy", akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přistupuje k józe pokud možno v jejím tradičním pojetí a snaží se každého zájemce vést k pochopení prostřednictvím jeho vlastního prožitku. Záměrem školy je přivést studenty k samostatné praxi nejen studiem filozofie, ale především vlastní vnitřní praxí, která je celkovým pilířem celého vzdělávacího programu.
Dnes se často mluví o Patandžaliho józe jako o základu moderních jógových směrů, ale zdaleka nejvíce času tyto módní směry věnují výuce ásan.
Tradiční jóga však není o mnohosti tělesných pozic, ale je o hledání Skutečnosti, o Cestě za Pravdou, o Cestě k sobě samým, o hledání a v ideálním případě i nalezení naší nejniternější podstaty. Není o tom, přijít jedenkrát týdně na skupinovou lekci, ale jedná se o téměř kontinuální proces, kdy jógová praxe probíhá po celou dobu, kdy je vědomí člověka v bdělém stavu...
     Záměrem školy je vést člověka k samostatnosti, tedy pravidelně provádět vnitřní praxi a vydat se tak na cestu k nejvyššímu cíli. Co si představit pod pojmem vnitřní praxe? Co je oním nejvyšším cílem, k němuž bychom měli směřovat?
Člověk na základě praxe a vlastní zkušenosti ví, co na tyto otázky odpovědět. Záměrem školy je, abyste i vy byli schopni pocítit a zažít na vlastní kůži sílu a hloubku těchto výrazů, a na základně toho si dokázali ujasnit směr vlastní cesty.
Škola je orientována na prožitkové vzdělávání a terapii, což v praxi znamená výuku skrze vlastní zkušenost. Záměrem školy je nechat vás zažít a z toho se učit. Vlastní zkušenost dává vysvětlovaným pojmům nový, osobní význam, a zamezuje zmatkům vznikajícím z nepochopení. Vlastní zkušenost dává možnost uchopit a popsat vlastními slovy, co se skrývá pod obalem. Tento záměr vás podpoří a povede vás k otevřenosti, tolik důležitému postoji při poznávání sebe. Vede ke schopnosti rozlišovat podstatné od nepodstatného, Já od ne já, což je potřebné k vlastnímu poznání. Za pomocí otázek jste vedeni k dialogu, který je nutností při tomto způsobu rozvíjení sebe.
    V dnešním západním světě jsme zvyklí vykonávat činnost mechanicky - bez toho, abychom se pozastavili nad jejím obsahem či významem. Jógový směr, který škola nabízí, nevede do vnějšího světa, ale k plnému obrácení se a hledání cesty k sobě samé/mu, a to za pomoci vnitřních jógových praxí. Protože ne venku, ale pouze uvnitř nás samých můžeme nalézt harmonii, klid a vyrovnanost, která v současných hektických životech tolik schází.
    Roztěkaná mysl je obluzována smyslovými prožitky a vlivem toho je soustředěna ven. Skrze vnitřní praxi můžeme identifikovat síly, které ovládají naši mysl tak, že je považujeme za vlastní - tzv. tendence mysli. Odhalení tohoto faktu přináší psychické uvolnění vedoucí ke zklidnění mysli. To z dlouhodobého hlediska umožňuje duševní rozvoj a možné nastoupení na duchovní cestu, směřující k onomu nejvyššímu cíli.

Cena studia: celkem za ročník 24 000 Kč (150 Kč za hodinu). 

Bližší informace naleznete na:  www.cestoujogy.cz 

Termíny výuky: chcete-li se přihlásit, nebo pokud máte otázky, kontaktujte Michaelu Svatou na emailu: svat.m@seznam.cz